Zapytanie ofertowe

14.12.2018

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000, nr projektu RPO.01.05.00-20-0219/17, tytuł projektu: „Budowa budynku letniskowego (turystycznego) z miejscami noclegowymi, salą konferencyjną  i infrastrukturą towarzyszącą”  zapraszamy do zapoznania się z naszym zapytaniem ofertowym oraz do złożenia oferty.

Szczegóły dotyczące zamówienia przyczepki podłodziowej zawarte są w pliku "zapytanie ofertowe". Formularz ofertowy znajduje się poniżej. Proszę kliknąć na opis i pobrać właściwy plik. 

1/12/2018/1.5 PRZYCZEPKA PODŁODZIOWA
zapytanie ofertowe >>>
formularz ofertowy >>>