Wybór oferenta

24.12.2018

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000, nr projektu RPO.01.05.00-20-0219/17, Tytuł projektu: „Budowa budynku letniskowego (turystycznego) z miejscami noclegowymi, salą konferencyjną  i infrastrukturą towarzyszącą”  informujemy o wyborze oferenta w zakresie dostawy przyczepy do łodzi żaglowej.

Szczegóły dotyczące wybranego oferenta zawarte są w pliku "informacja o wyborze". Proszę kliknąć na odnośnik poniżej oraz pobrać właściwy plik. 

1/12/2018/1.5 - PRZYCZEPA PODŁODZIOWA

informacja o wyborze >>>