Szacowanie

06.02.2018

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000, nr projektu RPO.01.05.00-20-0219/17, Tytuł projektu: „Budowa budynku letniskowego (turystycznego) z miejscami noclegowymi, salą konferencyjną  i infrastrukturą towarzyszącą” zwracamy się z prośbą o przedstawienie szacowanej wartości zamówienia na roboty budowlane.

Szczegółowe warunki dotyczace przystąpienia do Szacowania Wartości Projektu znajdują się w załączonych plikach pdf:
 

     Szacowanie Wartości Zamówienia
 

     Obmiar