Misja: INNY klub fitness

19.05.2013

Wellness to kolejna światowa moda i nowy trend, który dociera do Polski. Kiedyś była wielka moda na kupowanie magnetowidów i kaset wideo, później modne stały się komputery i laptopy, komórki i smartfony. Przewiduje się, że kolejnym takim trendem zakupowym będzie właśnie wellness. Moda na dobre samopoczucie związana jest z pokoleniem „baby boomers”. Obecnie są to ludzie między czterdziestym a sześćdziesiątym rokiem życia. Najważniejszym dla nich aspektem staje się zdrowie, odchodząca w przeszłość witalność, niespożyte siły, energia. To pokolenie pragnie zatrzymać największy skarb, swoją młodość. Dlatego, jak grzyby po deszczu powstają - a powstanie ich jeszcze więcej - wszelkiego rodzaju firmy, które świadczą usługi związane z dobrym zdrowiem, poprawą samopoczucia i aktywnością fizyczną.

W tym kontekście rozpoczęliśmy prace nad projektem obejmującym przygotowanie szczegółowego biznes planu nowego klubu fitness. Nasze zadanie to nie tylko opracowanie strategii, ale przede wszystkim stworzenie koncepcji wyróżniającej nowy klub na tle konkurencji. W świetle wielu inwestycji dokonywanych w ostatnich latach jest to zadanie trudne, ale nie jest ono niemożliwe do realizacji.  

Po pierwsze KLIENT

Realia są brutalne. Polacy nie przepadają za aktywnością fizyczną. Najchętniej wybieraną rozrywką jest czas spędzony przed telewizorem. Nie ćwiczymy, bo nie czujemy się dobrze lub po prostu jesteśmy zmęczeni. Kto będzie więc klientem? Coraz więcej osób dostrzega powagę oraz znaczenie „bycia FIT”. Pomimo, że przewagę wśród „osób świadomych” stanowią kobiety, a często oferta klubów skierowana jest wyłącznie do tej grupy, nasza propozycja to oferta dla kobiet i  mężczyzn, a w zasadzie to całych rodzin, włączając najmłodsze pokolenie, czyli dzieci oraz najstarsze, czyli seniorów. Proponujemy wychowanie najmłodszych i ewolucję dorosłych - przechodząc z poziomu początkującego do zaawansowanego - właśnie przez sport. Wspólna zabawa i wzajemna motywacja członków rodziny to nasze lekarstwo na „nie-chce-mi-się”.

Po drugie ZAKRES USŁUG

Nasza propozycja to stworzenie klubu prozdrowotnego, czyli takiego, który spełnia rolę doradcy w sprawach zdrowia. Programy i poziom usług muszą być dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów i stanowić rodzaj profesjonalnej, atrakcyjnie prowadzonej profilaktyki. Właśnie prozdrowotne kluby fitness należą w Unii Europejskiej do wiodących i cieszą się rosnącym zaufaniem i zainteresowaniem osób w zróżnicowanym wieku. Podstawową usługą będzie indywidualnie planowany i udokumentowany trening, łącznie z testem wprowadzającym - wywiad, analiza składu ciała, a następnie bieżące konsultacje z kompetentnym trenerem, regularna kontrola i historia efektów treningu, porady dietetyczne, spotkania i konsultacje z lekarzami. Czy jest to możliwe i jak to zrealizować?

Realizacja tego typu założeń, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów, możliwa jest z wykorzystaniem platformy technologicznej 24BFit.com, stanowiącej odrębny projekt realizowany przez QPRO360°. Opracowanie i wdrożenie platformy może stać sie interesujacym narzędziem w procesie zarzadzania treningami w klubach fitness. Niezwykle ważne jest również zbudowanie wokół klubu społeczności osób zainteresowanych ćwiczeniami fitness oraz rozszerzenie tej grupy o miłośników sportów masowych. Chcielibyśmy dotrzeć i zgromadzić wokół klubu osoby uprawiające amatorsko trzy najczęściej wybierane przez Polaków dyscypliny sportu, a mianowicie bieganie, kolarstwo i pływanie. To umożliwi zwiększenie grupy klientów. Wspomniana platforma internetowa, pozwoli natomiast na wykorzystanie w trakcie treningów wysoce zaawansowanych funkcji wirtualnego trenera, rehabilitanta, dietetyka i doradcy. W ten sposób rozszerzy się zakres usług, a wszystko dostępne będzie w stosunkowo atrakcyjnej cenie.

Po trzecie WIZJA

Nowa placówka zapewnia osobom zainteresowanym zdrowym trybem życia, a w konsekwencji poprawą zdrowia i samopoczucia, najlepsze warunki do ćwiczeń i wysoko wykwalifikowany personel. Punktem honoru jest zaskoczenie klientów jakością infrastruktury (projekt architektoniczny, funkcjonalność, wyposażenie), wyjątkowym serwisem, usługą wykraczającą poza oczekiwania, a wszystko w przyjaznej atmosferze i w rozsądnej, konkurencyjnej cenie. Klub stawia na działalność prozdrowotną, a dzięki temu wyróżnia się na tle konkurencji. Skupienie uwagi na rodzinach, atrakcyjne programy dla wszystkich grup wiekowych, budowanie społeczności entuzjastów sportowych - to wszystko dostępne w klubie oraz na platformie internetowej 24BFit.com.

 

Prace nad projektem obejmują szczegółowe określenie wszystkich elementów związanych z funkcjonowaniem klubu. Oferta klubu, czyli de facto produkt, to precyzyjny opis zajęć prowadzonych w placówce, propozycji skierowanych do różnych grup odbiorców, usług około-sportowych, jak np. strefa wellness, konsultacje lekarskie, dietetyczne, zabiegi rehabilitacyjne itp. Polityka cenowa zawiera kalkulację cen karnetów, uwzględnia system rabatów i przywileje w ramach programu lojalnościowego. W ramach projektu wskazujemy gdzie i w jaki sposób powinna być zorganizowana siedziba klubu. Plan obejmuje również szczegóły dotyczące działań promocyjnych na wszystkich etapach inwestycji - przedsprzedaż, uruchomienie klubu, funkcjonowanie placówki. Całość oparta jest na solidnym fundamencie, a więc określeniu założeń operacyjnych oraz kalkulacji finansowych przedsięwzięcia.